The pulse of movement
05 Юни 2008 Ей Ви Еър получи лиценз за оператор по наземно обслужване
main_image.jpg

На основание чл.48д, ал.3, т.1 от ЗГВ, ЕЙ ВИ ЕЪР ЕООД отговаря на условията за лицензиране, определени с Наредба №20 ДВ 101/2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата и има право да бъде оператор по наземно обслужване: НАЗЕМНО АДМИНИСТРИРАНЕ И НАДЗОР.