The pulse of movement
18 Окт. 2007 Специално карго до Великобритания
main_image.jpg

"Еи Ви Еър" чартира самолет тип Ан-12 за изпълнението на полет, със специално карго до Великобритания. Поредният успешен полет, извършен от така нареченият "работен кон" в карго авиацията - Ан-12, който  бе единственият карго самолет в регистрите на бившите български карго авиокомпании, преди да им бъдат анулирани сертификатите за авиационни оператори (Юни 2007 г.)