The pulse of movement
26 Апр. 2008 Обслужване на АН-12 със специална продукция на летище Пловдив
main_image.jpg

Още един самолет със специална продукция е обслужен от Ей Ви Еър. Поредният успешен полет.