The pulse of movement
31 Окт. 2007 Нов лиценз на Ей Ви Еър
main_image.jpg

"Ей Ви Еър" ЕООД бе лицензирана от Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет за Регистрация за брокерска дейност с оръжие, съгласувано с Европейския Съюз.